Cong ty nong nghiep Co do   
   coagrico ltd. company

Hôm nay:30/8/2016

NỘI DUNG

BẢNG GIÁ

Loại gạoTỷ lệ tấmĐơn giá USD
Gạo thơm Jasmine5%620
Gạo thơm ST55%630
Gạo thơm VD 205%640
Gạo trắng5%395
Gạo trắng10%390
Gạo trắng 15% tấm15%375
Gạo trắng 25% tấm25%365
Gạo nếp10%0
Gạo tấm100%355

Ngày báo giá : 29/8/2016


Xem chi tiết tại trang Gạo xuất khẩu

Cong ty nong nghiep Co do