Cong ty nong nghiep Co do   
   coagrico ltd. company

Hôm nay:26/10/2016

NỘI DUNG

BẢNG GIÁ

Loại gạoTỷ lệ tấmĐơn giá USD
Gạo thơm Jasmine5%610
Gạo thơm ST55%620
Gạo thơm VD 205%630
Gạo trắng5%380
Gạo trắng10%375
Gạo trắng 15% tấm15%360
Gạo trắng 25% tấm25%345
Gạo nếp10%0
Gạo tấm100%335

Ngày báo giá : 24/10/2016


Xem chi tiết tại trang Gạo xuất khẩu

Cong ty nong nghiep Co do