Cong ty nong nghiep Co do   
   coagrico ltd. company

Hôm nay:24/4/2017

NỘI DUNG

BẢNG GIÁ

Loại gạoTỷ lệ tấmĐơn giá USD
Gạo thơm Jasmine5%590
Gạo thơm ST55%600
Gạo thơm VD 205%605
Gạo trắng5%374
Gạo trắng10%364
Gạo trắng 15% tấm15%358
Gạo trắng 25% tấm25%353
Gạo nếp10%600
Gạo tấm100%330

Ngày báo giá : 17/4/2017


Xem chi tiết tại trang Gạo xuất khẩu

Cong ty nong nghiep Co do